back

Actieplan moet sociale zekerheid toegankelijker maken

By: unknown
De Standaard, May 23, 2001


BRUSSEL - Uitkeringstrekkers die de pensioenleeftijd bereiken, zullen vanaf eind volgend jaar automatisch hun pensioen ontvangen. De 33.000 betrokkenen moeten vanaf dan niet meer zelf een aanvraag indienen. Dat heeft regeringscommissaris voor de vereenvoudiging van de sociale zekerheid Greet Van Gool vanmorgen bekendgemaakt. Het gaat om één van de maatregelen uit haar actieplan ,,Neen aan Kafka''.

Het terugdringen van de administratieve rompslomp is één van de prioriteiten van de paarsgroene regering. De vereenvoudiging van de sociale zekerheid vormt daar een onderdeel van. Van Gool pleegde de voorbije weken intens overleg met de 17 instellingen van sociale zekerheid en stelde een actieplan op dat moet zorgen voor een toegankelijker en klantvriendelijker systeem.

Volgens de regeringscommissaris is de afgelopen jaren al heel wat gebeurd om het systeem te vereenvoudigen en klantvriendelijker te maken. Dat is vooral te danken aan de oprichting van de Kruispuntbank voor de sociale zekerheid.

Toch loopt nog heel wat mank, voegde ze er bij de voorstelling van het plan aan toe. ,,Hoe kun je uitleggen dat een zwaar zieke vrouw die geen invaliditeitsuitkering meer krijgt omdat ze de pensioenleeftijd bereikt heeft enkele maanden geen inkomen heeft omdat niemand haar verwittigd heeft en zij dus geen pensioenaanvraag ingediend heeft? Dit zijn kafkaiaanse toestanden en wij willen daar radicaal de strijd tegen aanbinden'', luidde het.


Neen aan Kafka
Het antwoord van de regeringscommissaris is het actieplan ,,Neen aan Kafka''. Centraal daarbij staat de automatische toekenning van sociale rechten en uitkeringen.

Van Gool sprak met de instellingen af dat ze tegen eind volgend jaar met minstens twee projecten op de proppen moeten komen die de toekenning van rechten eenvoudiger en sneller laat verlopen. Hoewel er nu nog geen gedetailleerde en uitgewerkte projecten bestaan, zijn er toch al enkele voorstellen gelanceerd.

Dat uitkeringtrekkers vanaf eind 2002 niet meer zelf een pensioenaanvraag moeten indienen en hun pensioen dan ook automatisch ontvangen, is daar een voorbeeld van. Het gaat om één vierde van alle pensioenaanvragen (33.000).

Daarnaast zullen gehandicapten zich niet meer telkens tot de administratie moeten wenden om attesten te krijgen voor bijkomende rechten (sociaal telefoontarief, gunsttarief voor gas en elektriciteit, ...). De administratie gaat die voortaan rechtstreeks naar de betrokken instelling sturen. Op die manier worden 250.000 attesten per jaar overbodig. Anderzijds zullen mensen die op pensioen gaan hun attest voor de ziekteverzekering niet meer zelf aan hun ziekenfonds moeten bezorgen. Ook dit gaat voortaan automatisch verlopen. Het gaat hier om 120.000 attesten per jaar.

Naast een vereenvouding van de procedures nemen de instellingen zich ook voor om tegen eind 2002 minstens twee formulieren te vereenvoudigen. Die moeten begrijpelijk en leesbaar zijn. Daarnaast dienen beslissingen duidelijk gemotiveerd te worden.

Tot slot wil Van Gool nagaan in hoeverre de instellingen het Handvest van de sociaal verzerkerde -- dat hen bepaalde verplichtingen oplegt -- uitvoeren en waar eventueel aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. De regeringscommissaris zette daarvoor een werkgroep in gang. Die werkgroep moet zich buigen over het tijdig doorsturen van verkeerd verstuurde aanvragen en de naleving van termijnen waarbinnen dossiers moeten worden afgehandeld (vier maanden). Een en ander moet tegen 15 september duidelijk zijn.