back

Europese Commissie wil fiscale hindernissen pensioenrechten ruimen

By: Bernard Bulcke
De Standaard, April 19, 2001

De Europese Commissie wil de fiscale discriminaties opruimen voor pensioenrechten over de grenzen van de EU-lidstaten heen.

De EU-commissaris voor Fiscale Zaken, Frits Bolkestein, zegt in een beleidsnota die de Commissie vandaag goedkeurt, dat de Commissie de wetgeving van alle lidstaten en de reglementering van alle pensioeninstellingen zal nakijken. Hij wil discriminaties opsporen die burgers ondervinden als ze hun bijdragen storten voor pensioenuitkeringen in een andere lidstaat, of die pensioeninstellingen ondervinden als ze uitkeringen betalen over de grenzen heen. Als er discriminaties worden vastgesteld, zal de Commissie wettelijke acties ondernemen, zegt Bolkestein.

De Commissie gaat ervan uit dat het Europees Verdrag geen discriminaties toelaat op basis van de lidstaat van herkomst. Voor een goede werking van de Interne Markt mogen de eigen pensioensystemen geen fiscale voorkeursbehandeling genieten inzake aftrekbaarheid van bijdragen of belasting op uitkeringen.

De Commissie beveelt de lidstaten ook aan onderling informatie uit te wisselen over de fiscale behandeling van aanvullende pensioenen. Ze stelt voor om dat eventueel via de Europese administratie te structureren.

Meer in het algemeen wil de Commissie ook orde scheppen in de zeer verschillende fiscale behandeling van pensioenbijdragen en -uitkeringen. Een werknemer die op pensioen gaat in een andere lidstaat dan degene waarin hij gewerkt heeft, kan belast worden op zijn uitkeringen hoewel de bijdragen daarvoor niet aftrekbaar waren of, omgekeerd, vrijstelling van belasting krijgen op uitkeringen terwijl de bijdragen ook al fiscaal aftrekbaar waren.

De Commissie geeft toe dat een volledige harmonisering van de fiscaliteit op aanvullende pensioenen niet mogelijk is omdat de systemen te veel verschillen van lidstaat tot lidstaat. Ze vindt wel dat er op korte termijn maatregelen moeten komen om de dubbele belasting of dubbele belastingvrijstelling tegen te gaan. Dat kan via belasting in één lidstaat, via bilaterale afspraken of via multilaterale coördinatie op Europees niveau.